Prvi tiskarski »Clean room« v Sloveniji

V letu 2013 smo v podjetju uredili t.i. čisti prostor, ki zahteva vzdrževanje izjemno natančnih mikro-klimatskih pogojev. Čisti prostor je poseben obrat, v katerem nadzor tlaka in pretok zraka sta v celoti računalniško krmiljena, v vsakem trenutku so na voljo vsi potrebni parametri, ki se lahko hkrati preverijo v vseh fazah procesa izdelave izdelkov in prikazujejo trenutne pogoje v prostoru:

  • tlak, 
  • pretok zraka, 
  • temperatura, 
  • relativna zračna vlaga, … 

Takšen prostor tako za tisk v celoti ustreza najvišjim standardom, ki so potrebni v:

  • farmacevtski,
  • kemični, 
  • kozmetični in 
  • prehrambeni industriji.

Konec leta 2022 smo pridobili certifikat ISO 15378, ki določa zahteve za sistem vodenja kakovosti in se uporablja za primarne embalažne materiale za zdravila. S tem dokazujemo, da smo sposobni dosledno zagotavljati izdelke in storitve, ki izpolnjujejo tako zahteve kupcev kakor tudi zakonske in regulativne zahteve, sodelujemo s preverjenimi dobavitelji, želimo povečati zadovoljstvo strank z učinkovito rabo sistema in zagotoviti kakovostno, varno in učinkovito zdravilo (vključno s primarno embalažo za stik z zdravili).

Več o flekso tisku si preberite tukaj.